Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rád bych se s Vámi krátce rozdělil o své zážitky z našeho posledního výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu z konce května 2006. Po celkem bezproblémové jízdě jsme překročili v úterý 23. května ráno slovensko-ukrajinské hranice na přechodu Vyšné Německé – Užgorod. Z Užgorodu jsme pokračovali asi 110 km do vnitrozemí přes Mukačevo směrem na Chůst do vesnice Cholmovec, která leží ve Vinogradovském okrese asi 1 km od hranic s Rumunskem a přibližně 10 km s Maďarskem. Naší první zastávkou byl sbor v Cholmovci, kde jsme se ubytovali v rodině Zeldi. Ira Zeldi, která je vdovou po bývalém pastorovi tohoto sboru, nás vřele přijala a společně jsme plánovali program naší služby v Cholmovci a okolních vesnicích Černotisovu a Sasovu. V Cholmoveckém sboru jsme měli dvě shromáždění, a také jsme se zúčastnili shromáždění mládeže. Z mládeže jsme měli velikou radost, jejich shromáždění bylo velice živé a přátelské. Mezi mládežníky jsme mohli zahlédnout i několik nových tváří. Při našem příštím výjezdu bychom se více chtěli zaměřit na práci s mládeží. Sborová shromáždění navštěvují převážně ženy, mužů je ve sboru poskromnu. Většina žen má nevěřící manžele, kteří byli začátkem léta povětšině na práci v nedalekém Maďarsku. Kromě toho jsme měli také dvě shromáždění v romském táboře v Černotisovu. Mezi členy sboru jen někteří mluví rusky, většina mluví jen maďarsky. Kázání se proto musí překládat z ruštiny do maďarštiny, chvály jsou také rusko-maďarské. Uprostřed chudoby, negramotnosti a špíny jsme prožívali Boží přítomnost a lásku. Realitu tvrdého života v  tomto romském táboře jsme mohli více poznat při následující zkušenosti. Při naší cestě z Cholmovce na trh do Vinogradova jsme před sebou viděli přeložený koňský vůz, který se díky přetížení vzpříčil přímo na železničním přejezdu, který z legrace nazývám nejhorší v Evropě, protože se člověk musí při jeho přejíždění modlit, aby se mu nerozpadlo auto. Zastavili jsme ve frontě aut před přejezdem a čekali, co se bude dít. Tento pojezd řídil mladý romský hoch, který nevěděl, co si má s daným stavem počít. Za chvíli přišel jeho otec, který dal svému synovi několik kopanců a  ran pěstí. Po chvíli se tomuto rozzuřenému otci  podařilo s povozem hnout. Mezi tím ještě lopatou zmlátil koně.

 

V Sasovu jsme také navštívili babičku, kterou jsme společně se zemřelým kazatelem Michalem před několika lety křtili. Je jí  přes sedmdesát let a již nedojde do 6 km vzdáleného Cholmovce na shromáždění. Do shromáždění se tak většinou dostane jen dvakrát ročně, když ji tam dovezeme naším autem. I přesto se tato žena modlí a čte horlivě svoji Bibli, kterou má položenou u postele.  Pro mě osobně je velice povzbuzující vidět víru lidí, kteří žijí v zapadlých zakarpatských vesničkách daleko od lesku světské společnosti a takzvaného křesťanského světa. Mezi těmito prostými lidmi mohu prožívat sílu a moc evangelia. Také jsem si mohl více uvědomit, na čem v tomto pozemském životě opravdu záleží. To nejdůležitější je mít vztah s Bohem a naplňovat jeho plán pro náš život. Nakonec mi také došlo, že tito lidé často slouží více mně než já jim.

 

Do Cholmovce, Sasova a Černotisova pravděpodobně znovu pojedeme v prosinci tohoto roku.

Pro přiblížení finanční situace rodiny Zeldi bych chtěl napsat několik výdajů, které se mi od paní Zeldi podařilo při našem výjezdu zjistit. Na zaplacení školného na vysoké škole pro  syna Stasju a dceru Irku bude paní Zeldi potřebovat zhruba 600 Euro na školní rok 2006/2007. Paní Ira Zeldi trpí astmatem a nejstarší dcera Táňa epilepsií. Měsíční výdaje na léky jsou přibližně 25 Euro. Od září 2006 se na Ukrajině zvyšují ceny za plyn a elektřinu. Měsíční výdaje za tyto dvě položky se u rodiny Zeldi budou pohybovat přibližně okolo 66 Euro. Obdělání pole s půl hektarem pšenice přijde přibližně na 200 Euro. Nákup sena pro krávu na zimu přijde na 100 Euro.

 Kdybyste případně chtěli podpořit rodinu po zemřelém pastorovi Michalu Zeldim či další potřebné v Cholmovci a okolí, můžete poslat váš finanční příspěvek:

 na Nadační fond Křesťanské Misijní Společnosti, ČSOB a.s. Praha 1, číslo účtu: 577409193/0300, variabilní symbol: 350 – pomoc v Cholmovci a nebo

variabilní symbol 400 – zapomenutí služebníci,

nebo mně osobně kontaktovat:

telefon – kancelář: 379 77 80 61

mobil: 775 148 383

e-mailová adresa: ks.doma@atlas.cz

 

Pavel Faul – svobodný  evangelikální Křesťanský sbor Domažlice

 

Obrazek